FOR PASIV
Odebírat novinky
Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany

Dotace může dosáhnout až 50 % celkových nákladů


Jak vysokou dotaci na úspornáopatření lze získat z programu Nová zelená úsporám?
Jelikož je výše podpory odvozena od rozsahu prováděných opatření, je její výše pro každou žádost jiná. Obecně se výše podpory ve vztahu k investičním nákladům pohybuje mezi 30 a 40 procenty, výjimkou však nejsou ani žádosti,
které na dotaci získají až 50 procent z celkových investičních nákladů zpět. Průměrná dotace na zateplení rodinného domu je zhruba 268 tisíc korun.

 

Jak dlouho potrvá, než příjemce dotace dostane z programu reálné peníze?

Již v rámci vyhlášení druhé výzvy programu Nová zelená úsporám, kde příjem žádostí skončil v červenci tohoto roku, jsme deklarovali naše pravidlo tří trojek. A v praxi dokazujeme, že toto pravidlo naplňujeme, a u průběžně podávaných
žádostí na již realizované projekty proplácíme do 9 týdnů od jejich podání, u žádostí, kde realizují opatření až po jejich schválení, garantujeme proplacení do 6 týdnů od doložení realizace. Ověřili jsme si, že v praxi lze dosáhnout ještě lepšího výsledku, avšak pouze za předpokladu, že žádost o dotaci a doložení realizace bude bez nedostatků, anebo když žadatel bude v případě zjištěného nedostatku reagovat včas. Stejně tak ambiciózně jsou nastaveny naše lhůty i pro tuto kontinuální výzvu a jsem přesvědčen o tom, že se za tyto lhůty fond jako státní úřad v žádném případě nemusí stydět, neboť obsahují
všechny nutné kontroly, které jako zprostředkovatel dotace musíme v souladu s národní legislativou zajišťovat.

 

Zdroj: www.novazelenausporam.cz


Více
Plán výstaviště

Závěrečná zpráva 2023

Facebook