FOR PASIV
Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany

PEFC – partner projektu Řemeslo dětem


PEFC – partner projektu Řemeslo dětem

Základní informace o certifikačním systému PEFC 

 

V posledních desetiletích se celosvětově stupňuje zájem společnosti o ochranu lesů jako nenahraditelné složky životního prostředí. Podnětem tohoto zájmu se stalo ničení a devastace především tropických pralesů, významných a nezastupitelných ekosystémů naší planety. 


Certifikace lesů, lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu je dobrovolným nástrojem, který může podpořit úsilí směřující k dosažení trvale udržitelného hospodaření v lesích v České republice a zároveň usiluje o zlepšení všech funkcí lesa ve prospěch životního prostředí člověka.


PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) certifikace představuje transparentní systém posouzení hospodaření v lesích a je prostředkem ke sledování původu dřeva od těžby přes jeho zpracování až po konečný výrobek.

PEFC je celosvětově nejrozšířenější systém certifikace trvale udržitelného hospodaření v lesích a již více než 70 % českých lesů je certifikováno tímto systémem.

Správcem Českého systému certifikace lesů platného na území České republiky je národní řídicí orgán PEFC ČR. Český systém certifikace lesů byl uznán členskými státy Rady PEFC počátkem roku 2002.

 

Členská základna PEFC International (49 států, 300 mil. ha certifikovaných lesů, přes 20.000 certifikovaných společností v rámci certifikace spotřebitelského řetězce)

 

Certifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů (CoC, Chain of Custody)


Certifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů je potřebná pro sledování toku dřeva z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem a provádí se podle schválených technických dokumentů. O tom, že požadavky PEFC certifikace CoC jsou přijatelné i pro malé a střední podniky svědčí, že v České republice se přihlásilo k této certifikaci již 232 společností.

Logo PEFC


Logo PEFC je mezinárodně důvěryhodná a známá značka, která poskytuje informace vztahující se k původu lesních produktů z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem a z jiných nekontroverzních zdrojů. PEFC tedy poskytuje logo na výrobky na bázi dřeva, které umožňuje zákazníkovi i široké veřejnosti vybrat si výrobek pocházející z trvale udržitelných zdrojů.

 

Více informací naleznete na webu www.pefc.cz
 


Více
Závěrečná zpráva 2023

Facebook