FOR PASIV
Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany

VZDUCHOTĚSNOST STAVBY


Správně utěsněná tepelná obálka pasivního domu spolu s řízeným větráním jsou nezbytnými předpoklady pro funkčnost stavby, její životnost, tepelný komfort a zdravé vnitřní prostředí.

 

Malými otvory v konstrukcích uniká teplo a také prochází vlhký vzduch z interiéru ven, což je častou příčinou technických závad.

 

Kolem celého, v budoucnu vytápěného prostoru, je nutné vytvořit spojitou vzduchotěsnou obálku. Tím se zamezí nejen únikům tepla, ale také se zajistí správné fungování větracího zařízení. Pamatovat se musí především na správné a kvalitní provedení konstrukčních detailů. Veškerá napojení konstrukcí a stavební otvory se utěsňují speciálními páskami. Špatně utěsněné konstrukční detaily i mikroventilace oken mají stejný negativní dopad na fungování kvalitního domu. Chybí-li v utěsněné budově řízené větrání, je jediný způsob, jak zabránit vzniku plísní v interiéru klasické větrání (plně otevřenými okny zhruba v dvouhodinovém intervalu).

 

Celkovou průvzdušnost obvodového pláště budovy stanovuje norma. U pasivních domů s řízeným větráním se zpětným získáváním tepla platí, že za jednu hodinu se při rozdílu tlaků 50Pa v budově nesmí vyměnit více vzduchu než 60 % celkového objemu budovy. Nedostatečná vzduchotěsnost obálky budovy pochopitelně vede k vyšším tepelným ztrátám, které během projektování zpravidla nejsou zohledněny. Je proto nutné důsledně kontrolovat kvalitu provedené práce na stavbě, aby obálka byla skutečně dobře utěsněna.

 

Teplý vzduch, který spárami uniká z interiéru, je také nositelem vlhkosti. Tímto způsobem uniká poměrně velké množství par, které se nemůže kompletně a účinně odpařit. Na chladnějších částech fasád pak dochází ke kondenzaci vodních par, což bývá často příčina mnoha závad u běžných budov.

 

Základem vysoké neprůvzdušnosti pasivního domu je pečlivě propracovaný návrh s vyřešenými detaily a vhodně zvolenými materiály. Vyplatí se postupovat podle těchto zásad:

  • volba vhodné konstrukce budovy s minimem problematických detailů (např. návrh konstrukce bez použití průchozího trámu z interiéru ven, který je obvykle příčinou vzniku trhlin, a tedy průchodu vzduchu a vlhkosti)
  • návrh spojité vzduchotěsné obálky bez přerušení a její správné umístění v konstrukci
  • identifikace problematických míst, vyřešení způsobu utěsnění a napojení vzduchotěsnící vrstvy na ostatní konstrukce, vedení detailní dokumentace
  • minimalizace prvků prostupujících vzduchotěsnou vrstvou – např. vedení rozvodů v instalačním prostoru
  • volba vhodného vzduchotěsnícího materiálu, kvalitních spojovacích a těsnících materiálů (lepicí pásky, tmely atd.) kompatibilních se vzduchotěsnícím materiálem a s garantovanou funkčností (přilnavost, pružnost)
  • dokonalé utěsnění spojů navazujících a prostupujících prvků (okna, potrubí)

 

Důležité je věnovat pozornost neprůvzdušnosti už ve fázi plánování a koordinovat návrh i s ostatními profesemi (vzduchotechnika, instalace atd.). Obdobně je třeba postupovat i při realizaci – všechny zainteresované seznámit s požadavky na neprůvzdušnost a zajistit kvalitní a častý stavební dozor.

Užitečné je stanovení časové posloupnosti a návaznosti stavebních prací spojených s tvorbou hlavní vzduchotěsnící vrstvy a jejích detailů.

 

Další informace o pasivních domech se můžete dozvědět na webových stránkách Centra pasivního domu, které již více než 15 šíří osvětu o tomto zdravém a šetrném bydlení. Naleznete zde i kurzy a semináře, které CPD pořádá jak pro úplné i více znalé laiky, tak i pro odborníky. Do pasivních domů se můžete také přijít podívat v rámci Dní otevřených domů, které se konají dvakrát ročně. Následující proběhnou 8. – 10. listopadu. Přínosný je seznam ověřených firem – členů CPD – od architektů až po stavební, který na webu CPD také naleznete. V neposlední řadě se můžete na odborníky centra přímo obrátit a objednat se na konzultaci vašeho záměru nebo projektu. Stačí vyhledat www.pasivnidomy.cz

 

Potřebujete poradit?

Navštivte bezplatné PORADENSKÉHO CENTRUM FOR PASIV v Hale 2. Odborníci Centra pasivního domu nabídnou své služby všem zájemcům po celou dobu konání veletrhu. Poradí Vám s technickým řešením, přípravou i realizací vaší stavby nebo rekonstrukcí popř. s dotacemi, které můžete aktuálně čerpat.

 

Zdroj: Centrum pasivního domu, z.s. / Odborný partner veletrhu FOR PASIV

www.pasivnidomy.cz


Více
Plán výstaviště

Závěrečná zpráva 2023

Facebook