FOR PASIV
Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany

JAK ŘEŠIT DISPOZICE PASIVNÍHO DOMU?


Zpracování návrhu vychází ze základních předpokladů, které je třeba zohlednit. Ideálně navržený a umístěný pasivní dům by měl mít:

 

 • kompaktní, málo členitý tvar
 • největší plochu oken na jih případně na jihovýchod nebo jihozápad, nejmenší na severní stranu
 • efektivní využití vytápěného prostoru uvnitř domu
 • solární zisky nesnižované zastíněním okolní zástavbou, terénem či nevhodně umístěnou pergolou
 • vhodné letní stínění proti přehřívání interiéru místností umístěné s ohledem na světové strany

 

Při výběru místa pro stavbu domu je vhodné zvažovat tato kritéria. Nicméně, pokud již pozemek vlastníte, i na stavební parcele, která není pro stavbu pasivního domu příznivá, je možné takový dům postavit. Je třeba postupovat podle zásad pro pasivní domy a držet se jich co nejvíce to za daných podmínek jde. Například pasivní domy orientované na sever také reálně existují.

 

Nízká spotřeba energie pasivních domů není zabezpečena jen silnější vrstvou izolace, kvalitními okny a rekuperací odpadního vzduchu. Na malých tepelných ztrátách a vysokých pasivních ziscích se výrazně podílí více faktorů, které je třeba do návrhu zahrnout. To je zásadní rozdíl oproti běžným domům, které energií doslova plýtvají a jejich náročnou energetickou bilanci tyto drobné příspěvky neovlivní. Navýšení nebo úspora 5 až 10 kWh/(m²a) u běžných domů nehraje velkou roli. Naproti tomu u pasivních domů, kde je celková potřeba tepla na vytápění menší než 15 kWh/(m²a), se odrazí výrazně.

 

Výslednou energetickou náročnost a chování budovy ovlivní zejména:

 

 • volba pozemku – orientace a osazení budovy na pozemku s ohledem na případné zastínění terénem, zelení nebo okolní zástavbou
 • klimatická oblast – hory, nížiny, hluboké stinné údolí a exponovanost objektu vůči větru
 • velikost budovy – přiměřená danému účelu
 • tvarové řešení a členitost stavby
 • zónování místností – vnitřní dispozice s ohledem na vytápěný a nevytápěný prostor i orientaci ke světovým stranám
 • vlastnosti obvodových konstrukcí, řešení tepelných mostů
 • velikost prosklených ploch na jednotlivých fasádách
 • způsob větrání a distribuce vzduchu
 • zdroj tepla, případně vhodná kombinace zdrojů
 • velikost a regulace otopné soustavy
 • způsob, jakým je zajištěna ochrana proti letnímu přehřívání
 • volba elektrických spotřebičů
 • skutečný způsob užívání budovy

 

Na návrhu se nevyplatí šetřit. Čím podrobněji a důsledněji vypracovaný projekt je, tím vyšší cenu za něj zaplatíte. To stejné platí i u projektů běžných novostaveb. Již v projektové fázi lze ovlivnit cenu domu, jeho provozu a jeho funkčnost. Proto je dobře zpracovaný projekt pro pasivní domy zcela zásadní. Jednotlivé prvky se mohou a budou v průběhu času měnit, ale promyšlená koncepce respektující místní podmínky zůstává. Ideální a univerzálně použitelné řešení neexistuje, potřebného výsledku se dosahuje zejména optimalizací návrhu.

 

Optimalizace pomocí programu PHPP se provádí v rámci projektu a pak v průběhu stavby v případě, že se některé parametry oproti návrhu změní (např. použití jiných typů cihel apod.). Na základě výsledků PHPP je možné přistoupit k případným úpravám a opatřením. Optimalizaci projektu pomocí programu PHPP je možné objednat například v Centru pasivního domu.

 

 

Potřebujete poradit?

Navštivte bezplatné PORADENSKÉHO CENTRUM FOR PASIV v Hale 2. Odborníci Centra pasivního domu nabídnou své služby všem zájemcům po celou dobu konání veletrhu. Poradí Vám s technickým řešením, přípravou i realizací vaší stavby nebo rekonstrukcí popř. s dotacemi, které můžete aktuálně čerpat.

 

Zdroj: Centrum pasivního domu, z.s. / Odborný partner veletrhu FOR PASIV

www.pasivnidomy.cz


Více
Závěrečná zpráva 2023

Facebook
Zavřít
Nezávazná poptávka účasti
Inicializace, právě prohlíží: -

* - povinné údaje