FOR PASIV
Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany

VZDUCHOTĚSNOST STAVBY


Správně utěsněná tepelná obálka pasivního domu spolu s řízeným větráním jsou nezbytnými předpoklady pro funkčnost stavby, její životnost, tepelný komfort a zdravé vnitřní prostředí.

 

Malými otvory v konstrukcích uniká teplo a také prochází vlhký vzduch z interiéru ven, což je častou příčinou technických závad.

 

Kolem celého, v budoucnu vytápěného prostoru, je nutné vytvořit spojitou vzduchotěsnou obálku. Tím se zamezí nejen únikům tepla, ale také se zajistí správné fungování větracího zařízení. Pamatovat se musí především na správné a kvalitní provedení konstrukčních detailů. Veškerá napojení konstrukcí a stavební otvory se utěsňují speciálními páskami. Špatně utěsněné konstrukční detaily i mikroventilace oken mají stejný negativní dopad na fungování kvalitního domu. Chybí-li v utěsněné budově řízené větrání, je jediný způsob, jak zabránit vzniku plísní v interiéru klasické větrání (plně otevřenými okny zhruba v dvouhodinovém intervalu).

 

Celkovou průvzdušnost obvodového pláště budovy stanovuje norma. U pasivních domů s řízeným větráním se zpětným získáváním tepla platí, že za jednu hodinu se při rozdílu tlaků 50Pa v budově nesmí vyměnit více vzduchu než 60 % celkového objemu budovy. Nedostatečná vzduchotěsnost obálky budovy pochopitelně vede k vyšším tepelným ztrátám, které během projektování zpravidla nejsou zohledněny. Je proto nutné důsledně kontrolovat kvalitu provedené práce na stavbě, aby obálka byla skutečně dobře utěsněna.

 

Teplý vzduch, který spárami uniká z interiéru, je také nositelem vlhkosti. Tímto způsobem uniká poměrně velké množství par, které se nemůže kompletně a účinně odpařit. Na chladnějších částech fasád pak dochází ke kondenzaci vodních par, což bývá často příčina mnoha závad u běžných budov.

 

Základem vysoké neprůvzdušnosti pasivního domu je pečlivě propracovaný návrh s vyřešenými detaily a vhodně zvolenými materiály. Vyplatí se postupovat podle těchto zásad:

  • volba vhodné konstrukce budovy s minimem problematických detailů (např. návrh konstrukce bez použití průchozího trámu z interiéru ven, který je obvykle příčinou vzniku trhlin, a tedy průchodu vzduchu a vlhkosti)
  • návrh spojité vzduchotěsné obálky bez přerušení a její správné umístění v konstrukci
  • identifikace problematických míst, vyřešení způsobu utěsnění a napojení vzduchotěsnící vrstvy na ostatní konstrukce, vedení detailní dokumentace
  • minimalizace prvků prostupujících vzduchotěsnou vrstvou – např. vedení rozvodů v instalačním prostoru
  • volba vhodného vzduchotěsnícího materiálu, kvalitních spojovacích a těsnících materiálů (lepicí pásky, tmely atd.) kompatibilních se vzduchotěsnícím materiálem a s garantovanou funkčností (přilnavost, pružnost)
  • dokonalé utěsnění spojů navazujících a prostupujících prvků (okna, potrubí)

 

Důležité je věnovat pozornost neprůvzdušnosti už ve fázi plánování a koordinovat návrh i s ostatními profesemi (vzduchotechnika, instalace atd.). Obdobně je třeba postupovat i při realizaci – všechny zainteresované seznámit s požadavky na neprůvzdušnost a zajistit kvalitní a častý stavební dozor.

Užitečné je stanovení časové posloupnosti a návaznosti stavebních prací spojených s tvorbou hlavní vzduchotěsnící vrstvy a jejích detailů.

 

Další informace o pasivních domech se můžete dozvědět na webových stránkách Centra pasivního domu, které již více než 15 šíří osvětu o tomto zdravém a šetrném bydlení. Naleznete zde i kurzy a semináře, které CPD pořádá jak pro úplné i více znalé laiky, tak i pro odborníky. Do pasivních domů se můžete také přijít podívat v rámci Dní otevřených domů, které se konají dvakrát ročně. Následující proběhnou 8. – 10. listopadu. Přínosný je seznam ověřených firem – členů CPD – od architektů až po stavební, který na webu CPD také naleznete. V neposlední řadě se můžete na odborníky centra přímo obrátit a objednat se na konzultaci vašeho záměru nebo projektu. Stačí vyhledat www.pasivnidomy.cz

 

Potřebujete poradit?

Navštivte bezplatné PORADENSKÉHO CENTRUM FOR PASIV v Hale 2. Odborníci Centra pasivního domu nabídnou své služby všem zájemcům po celou dobu konání veletrhu. Poradí Vám s technickým řešením, přípravou i realizací vaší stavby nebo rekonstrukcí popř. s dotacemi, které můžete aktuálně čerpat.

 

Zdroj: Centrum pasivního domu, z.s. / Odborný partner veletrhu FOR PASIV

www.pasivnidomy.cz


Více
  TZB-info
TZB-info Kotvení desek PAVATEX sponami Seminář: Technické podklady pro navrhování konstrukčního systému HELUZ Úspory energie v obytných budovách nerostou dostatečně rychle Průvodce výběrem plošiny pro práci ve výšce Dům pro rodinu stojí, teď jsou na řadě papoušci Prof. Petráš opätovne zvolený do výkonného výboru FEANI
Facebook
Facebook