FOR PASIV
Odebírat novinky
Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany

Energeticky úsporný a zdravý dům - OKNA A DVEŘE


Způsob osazení oken a dveří je stejné důležitý jako jejich kvalita. Okna a vnější dveře je proto vhodné osadit do tzv. předsazené montáže tak, aby nedocházelo k teplotní zátěži nosné konstrukce a vyšším ztrátám prostupem tepla. Takovéto řešení vede k nižší teplotní zátěži nosné konstrukce a ke snížení rizika kondenzace vodní par a růstu plísní.

 

V případě, že není možné či technicky proveditelné předsazení okenních rámů na konstrukci před nosnou stěnou, je vhodné okna dosadit do líce vnější zdi, tak aby při dodatečném zateplení vnějších stěn byla tepelná izolace snadno aplikovatelná přes rámy oken (při osazení oken do původní konstrukce na stejné místo je při zateplení obvodového pláště třeba více řešit provedení stavebních detailů – tzn. dochází ke zvýšení nákladů na opatření). Při realizaci je třeba zajistit, aby okenní rámy byly od otvoru odizolovány tepelnou izolací a opatřeny z vnější i vnitřní strany páskami, které překryjí napojovací spáru mezi otvorovou výplní a stavební konstrukcí. Izolační pásky zamezují úniku tepla infiltrací a kondenzaci vodních par mezi okenním rámem a stěnou. Izolační pásky zajišťují takzvanou rovinu neprůvzdušnosti.

 

Při výměně původních oken s ohledem na energetickou účinnost a dlouhodobé přínosy opatření, se doporučuje osazení téměř výhradně oken s trojsklem, která mají lepší tepelně technické vlastnosti, ale také vyšší povrchovou teplotu v zimním období. V letním období naopak přispívají ke komfortnějším teplotám, a snižují riziko přehřívání.

TIPY:
  • Osazujte okna s trojsky a kvalitními tepelně technickými vlastnostmi rámu.
  • Dle velikosti křídla dbejte na dostatečnou nosnost okenního rámu a jeho osazením do stavební konstrukce (trojskla jsou těžká a u subtilního rámu může dojít ke zkroucení a vyšším netěsnostem).
  • Okna předsaďte na vnější pomocnou konstrukci a okenní rámy opatřete páskami z vnější i vnitřní strany.
  • Pokud není možné okna předsadit, umístěte je do líce stěny tak, aby při zateplení okenní rámy byly snadno překryty tepelnou izolací. Před aplikací tepelné izolace, je nutné zkontrolovat pásky překrývající spárů mezi okenním rámem a stěnou.
  • Rámy oken odizolujte po celém obvodu.
  • Okna orientovaná na východ jih a západ je vhodné doplnit o vnější žaluzie. Vnější žaluzie v letním období zabraňují přehřívání a naopak v zimním období snižují tepelné ztráty prostupem.
  • Výměnou oken dojde i ke snížení infiltrace, a tedy většímu utěsnění domu. To může vést ke zvýšení relativní vlhkosti v místnostech a následnému vzniku plísní či dokonce hniloby tam, kde se dosud nevyskytovala. Zvýšením těsnosti oken je třeba změnit zvyky uživatel a přistoupit k pravidelnému větrání (pravidelné větrání sníží vzdušnou vlhkost i zvýšené koncentrace nečistot např. CO2).

 

Zdroj: Centrum pasivního domu

Pozice okna ve stěně – se stejnými vlastnostmi nově osazovaného okna je nejhorší osadit do původní polohy, tj. na střed zdiva. Lepší varianta je umístit okno na líc zdiva a nejlepší varianta je předsazená montáž, která nejvíc omezí tepelné mosty.

 


Více
Plán výstaviště

Závěrečná zpráva 2024

Facebook