FOR PASIV
Odebírat novinky
Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany

Energeticky úsporný a zdravý dům - ZATEPLENÍ KONSTRUKCÍ, STÍNĚNÍ


Zateplení obvodového pláště slouží pro zlepšení mikroklimatu v interiéru, snížení možnosti kondenzace vodních par, a nadměrnému namáhání nosných konstrukcí teplotními výkyvy. Podstatným efektem zateplení jsou úspory tepla na vytápění a přehřívání místností v letním období.

V závislosti na velikosti plochy obvodových stěn můžete dosáhnout 30–40% úspory tepla na spotřebě energie potřebné k vytápění.

 

Dle ČSN 73 0540-2 by měl být součinitel prostupu tepla minimálně U ≤ 0,3 W/(m2.K). V případě novostaveb doporučujeme hodnotu U = 0,12 W/(m2.K), u renovací pak mírnější hodnoty v rozsahu 0,15 až 0,20 W/(m2.K), vždy podle konkrétních možností.

 

Na tloušťce v tepelné izolace nešetřete, optimální tloušťka odpovídá 180 až 280 mm. Tloušťka menší 160 mm nemá smysl za současných cen materiálu, práce a energie aplikovat. Menší tloušťky izolantu použijte pouze tam, kde tomu nelze z tvarových či vlastnických důvodů možno přistoupit jinak. Cenový rozdíl při plošném zateplení v rozmezí tloušťky tepelné izolace 100 až 240 mm činí 15 až 20 % a podíl ceny tepelné izolace je přibližně 20 % z celkové ceny realizace při využití stavební firmy.

 

Způsob zateplení vnější stěny má být navržen odborníkem, který vyloučí riziko kondenzace vodních par v konstrukci, která může způsobit poškození této konstrukce. Odborník by měl dále zhodnotit kritická místa a vyloučit možnost vzniku tepelných mostů, který přispívá ke vzniku a růstu plísní.

 

Stínění oken

Aby k přehřívání nedocházelo, je okna orientovaná východním, jižním a západním směrem vhodné opatřit vnějšími stínícími prvky (např. žaluziemi). Jsou-li okna realizována současně s vnějším zateplením stěn, lze stínící prvky integrovat do tepelného izolantu, ale vždy tak, aby nevznikl nechtěný tepelný most.

 

Bez stínění se tedy dům přehřívá, s vnitřním stíněním (vnitřní žaluzie, závěsy) už se do interiéru dostává méně tepelné energie a vnější stínění (vnější žaluzie, rolety, markýzy) dokáže tepelné zisky snížit nejvíce.

 

Zdroj: Centrum pasivního domu

Rozdíl mezi zateplením obálky budovy a výměnou oken u běžné a kvalitní renovace. Při kvalitní renovaci je úspora dvojnásobná, ale náklady na renovaci jsou pouze o cca třetinu vyšší.


Více
Plán výstaviště

Závěrečná zpráva 2024

Facebook