FOR PASIV
Odebírat novinky
Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany

Každý majitel rodinného či bytového domu najde v programu Nová zelená úsporám dotaci na míru


Potřeba energetických úspor se stává hlavním hnacím motorem stoupajícího zájmu o renovace domů ze strany jejich vlastníků. Podpora zateplení a instalace obnovitelných zdrojů energie má zelenou i ze strany dotačních programů Státního fondu životního prostředí ČR.

 

Nejúspěšnější dotační program cílící na rezidenční sektor Nová zelená úsporám byl v druhé polovině loňského roku rozšířen, aby nabídl finanční prostředky co nejširšímu spektru žadatelů na efektivní renovace za účelem maximálních energetických úspor. Využít ho mohou jak majitelé rodinných, tak bytových domů.  

 

 

Podpora renovací rodinných domů

Program Nová zelená úsporám nově nabízí tři dotační tituly na komplexní i dílčí renovace rodinných domů. Výše dotace může dosáhnout až 50 % vynaložených nákladů (v případě dotací pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy až 100 %) a nemalým motivačním impulsem jsou i finanční bonusy za realizaci více úsporných opatření a pro žadatele ze znevýhodněných regionů.

 

 

Nová zelená úsporám Standard

Základní dotační titul programu Nová zelená úsporám je určen všem majitelům rodinných domů na částečné renovace zahrnující zateplení, výměnu zdrojů energie, instalaci fotovoltaiky, řízené větrání a další doplňková opatření jako jsou zelené střechy, dobíjecí stanice pro elektromobily a systémy na efektivní hospodaření vodou. Úsporná opatření lze realizovat jednotlivě nebo ve vzájemné kombinaci. Rozsah zateplení si majitel domu zvolí podle svých finančních možností.

 

 

Oprav dům po babičce

Nová dotace podporuje komplexní renovace starších neúsporných domů. Podmínkou získání finančních prostředků je realizace důkladného zateplení, renovaci lze dále doplnit o všechna další opatření jako ve standardním programu. Záměrem dotace je podpořit renovace starších domů před novou výstavbou, proto jsou prostředky, které mohou přesáhnout i milion korun, poskytnuty ještě před zahájením prací. K získané dotaci je ve spolupráci s bankami a stavebními spořitelnami nabízen výhodný úvěr. Dotace Oprav dům po babičce je adresována zejména rodinám s dětmi, úspěšní žadatelé získají k standardním bonusům i rodinný bonus ve výši 50 tisíc korun za každé nezaopatřené dítě.

 

 

Nová zelená úsporám Light

Úspěšný program pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy se těší trvalému zájmu oprávněných žadatelů, za rok jeho existence si o peníze na jednoduché renovace řeklo 56 tisíc domácností. Vedle příjemců starobního a invalidního důchodu a příspěvku na bydlení se od ledna letošního roku otevřel program i pro rodiny pobírající přídavky na děti. Zájemci mohou získat 150 tisíc korun na zateplení včetně výměny oken a vchodových dveří a až 90 tisíc na instalaci solárního ohřevu vody. Dotace může pokrýt až 100 procent výdajů.

 

 

Podpora renovací bytových domů

Nemalé finanční prostředky jsou v Nové zelené úsporám připraveny i na podporu efektivních renovací bytových domů. Snižování energetické náročnosti budov přináší benefity nejen vlastníkům bytových domů, ale i domácnostem v nájemním bydlení.

 

 

Standardní program dlouhodobě nabízí prostředky ve výši až 50 % nákladů majitelům celých bytových domů na zateplení, instalace obnovitelných zdrojů energie, řízené větrání, efektivní hospodaření vodu a opatření zmírňující dopady klimatické změny. Peníze jsou vypláceny po uskutečnění renovace.

Novinkou je pak speciální nabídka pro společenství vlastníků bytových jednotek a bytová družstva a pro obce.

 

 

Dotace pro SVJ a bytová družstva

Zálohová dotace a podpora vlastníků bytů z řad domácností s nižšími příjmy – to je hlavní přínos nového programu pro SVJ a bytová družstva. Dotace je poskytována na stejnou škálu opatření, jako ve standardním programu. Peníze vyplacené předem a bonus až 150 tisíc korun pro každý byt ve vlastnictví nízkopříjmové domácnosti nebo za každý sociální byt umožňuje urychlit dohodu majitelů bytových jednotek a podílů v družstvu na uskutečnění renovace.

 

 

Dotace pro obce

Obce, veřejná správa, příspěvkové organizace a další veřejnoprávní organizace mohou z programu Nová zelená úsporám čerpat finanční prostředky až do výše 70 % nákladů na renovace bytových domů, které drží ve svém vlastnictví. V případě, že zajišťují sociální bydlení, získají bonus až 150 tisíc korun za každý sociální byt. Cílem je nejen urychlit tempo renovací v Česku, ale umožnit úspory na výdajích za bydlení i domácnostem v nájemním bydlení.

Stejně, jako v případě podpory rodinných domů, i v oblasti bytových domů získají žadatelé bonus pro vybrané regiony a kombinační bonus.

 

 

www.novazelenausporam.cz


Více
Plán výstaviště

Závěrečná zpráva 2024

Facebook