FOR PASIV
Odebírat novinky
Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany

Energeticky úsporný a zdravý dům - VYLOUČENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ


Kvalitní zateplená obálka domu zvyšuje důraz i na řešení stavebních detailů v místech napojení jednotlivých stavebních konstrukcí a otvorových výplní. Správně vyřešené detaily mohou uspořit jak náklady na investici do tloušťky tepelné izolace, tak náklady na potřebu energie potřebné k dosažení požadovaných teplot a v neposlední řadě i náklady na případné opravy a údržbu. U pasivních domů více než kdekoliv jinde platí rčení „od celku k detailu“.

A jak si vyřešení detailu může představit člověk bez technického vzdělání? Zůstaňme u péřové bundy v níž je vám i v zimě teplo. Pokud si vezmete tu, která Vám překryje záda a plynule naváže na kalhoty či rukavice, budete se cítit komfortně. Pokud si vezmete takovou, která mezi kalhotami či rukavicemi vytvoří mezeru, bude Vám zima a nepohodlně a možná i onemocníte.

 

Eliminace tepelných mostů – sokl u nevytápěného suterénu. Při ukončení tepelné izolace v úrovni podlahy vytápěného podlaží dochází k únikům tepla přes nezateplenou stěnu do exteriéru. Lepší varianta je protažení tepelné izolace až k zemině a protažení izolace i na vnitřní stěně nevytápěného suterénu. Vyloučí se tak tepelný most, který jinak v tomto detailu vzniká.

Výhody správně vyřešených detailů:

  • prodlouží se „život“ stavebních prvků a konstrukcí;
  • zamezí se výskytu plísní;
  • sníží se potřeba energie pro dosažení požadovaných teplot.

 

Zdroj: Centrum pasivního domu

 

Eliminace tepelných mostů – kotvy izolantu. I na způsobu připevnění izolantu záleží. Obecně je špatně, pokud vodivá (např. ocelová) část kotvy prostupuje před celou tloušťku tepelné izolace bez přerušení (např. plastovým prvkem). Proto se vyrábí například kotvy s polystyrenovou zátkou a další prvky, které tyto tepelné mosty přerušují.


Více
Plán výstaviště

Závěrečná zpráva 2024

Facebook