FOR PASIV
Odebírat novinky
Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany

Energeticky úsporný a zdravý dům - ZDROJE ENERGIE A OBNOVITELNÉ ZDROJE


Každá domácnost potřebuje zdroje energie nejen na vytápění. V novostavbách a renovovaných domech je to nejčastěji tepelné čerpadlo případně plynový kotel. Ve starších domech tuto potřebu většinou pokrývá kotel – plynový, elektrický nebo na pevná paliva.

 

U starých/nerenovovaných domů bývají zdroje velmi výkonné, aby pokryly vysoké tepelné ztráty. Po renovaci je tedy potřeba tento zdroj vyměnit za nový zdroj s menším výkonem, jehož provoz bude levnější, uživatelsky komfortní i ekologičtější.

 

 

V historii byly zdroje energie různé. Dnes ale už víme, jak efektivně vyrábět a využívat energii s co nejmenším dopadem na životní prostředí.

 

A jaký zdroj použít? Odpověď není jednoduchá a odvíjí se od mnoha faktorů (preference uživatelů, potřeba energie na vytápění, cena energií a podobně). Který zdroj je výhodnější proto nemůžeme říci.

Co je však důležité mít na paměti je obecné pravidlo, že nejlevnější je ta energie, kterou nepotřebujete. Kvalitní „kožíšek“ budovy je proto základem. Druhým důležitým aspektem je pak kvalitní návrh a rada od nezávislého odborníka. Chcete-li vyměnit zdroj tepla, využijte ji. Opravdu se to vyplatí.

 

Určitým příkladem v tomto rozhodování mohou být někteří majitelé starších nedostatečně zateplených budov, kteří dlouho vytápěli plynem. Ti se při skokovém nárůstu cen plynu vrhli na tepelná čerpadla, zanedbali správné dimenzování otopné soustavy, které je pro správné fungování tepelného čerpadla zásadní, a s poklesem topného faktoru od hodnoty 3 směrem dolů (k 2) již tak platili za spotřebu elektřiny hodně. A právě jim se teď se změnou distribučních sazeb přechod na tepelné čerpadlo ne zcela vyplácí.

 

Obnovitelné zdroje

Využívání energie z obnovitelných zdrojů (slunce, vzduch, země či vítr) umožňuje pokrýt část svojí potřeby energie z vlastních zdrojů a být částečně nezávislí a zároveň ekologičtí.

Nejrozšířenější řešení je fotovoltaická elektrárna s panely na střeše domu. Přebytečná energie se dá buď ukládat do vlastních baterií, nebo prodávat zpátky do sítě. Nevýhodou fotovoltaické elektrárny je, že vyrábí nejvíc elektřiny v létě a v zimě dostatek energie na vytápění nezajistí.

Fotovoltaická elektrárna proto není spása a nezajistí vám dostatek elektřiny v zimním období, kdy ji nejvíce potřebujete. Vždy je důležité výkon fotovoltaické elektrárny správně nastavit na spotřebu domu.

Cena energií se neustále vyvíjí a jedinou udržitelnou cestou je snížit potřebu tepla tak, abychom i při vysokých cenách byli schopni naši potřebu zaplatit.

 

Zdroj: Centrum pasivního domu


Více
Plán výstaviště

Závěrečná zpráva 2024

Facebook